"VEROZ kiest voor innovatie in de zorg in belang van de patient".

In tijden van stijgende zorgkosten en economische tegenwind kiest VEROZ voor het belang van de patient en het publieke belang: meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld. Om deze missie te bereiken wil VEROZ hét centrale punt zijn voor innovatie in de zorg, geraadpleegd door beslissers vanwege haar gezaghebbende opvattingen en haar voeling met een grote groep intrapreneurs en entrapreneurs. Voor de noodzakelijke vernieuwing in de zorg is verandering nodig.

Om deze doelstellingen te onderbouwen ontwikkelt VEROZ de volgende activiteiten: 

  • de bevordering van het maatschappelijk debat over innovatie en zorg. 
  • het verrichten van relevant wetenschappelijk onderzoek
  • het ondersteunen van initiatieven die leiden tot betere, meer duurzame en klantgerichte patiëntenzorg

Om een duurzaam effect te stimuleren heeft VEROZ verscheidene pijlers:

  • Maatschappelijk debat
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Spreekbuis naar de Politiek

 

Nieuws uit de zorg

Meer nieuws